วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

เพิ่มคำอธิบายภาพ

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551

มาปั้นหัว1:6กันเถอะหัวSAVING PRIVATE RYUN 1:6 / 9 หัวส่วนนี้เป็นส่วนที่หล่อมาเป็นเรซิ่นแล้ว แล้วนำมาใส่ผมและเครา ด้วยอีพ๊อกซี่พรู๊ตตี้ครับ

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551